Кластер Інституту створений завдяки державній цільовій науково-технічній програмі впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки.

Він призначений для роз­в’я­зання алгоритмічно складних задач обчислювальної механіки, фізичного матеріалознавства і нанофізики, ци­ф­рової фільтрації, астро­фі­зики та космології.